Obsah pravidel zápasu řecko římského a volného stylu
 

 

Článek 1. Předmět pravidel

 

Článek 2. Výklad pravidel

 

Článek 3. Platnost pravidel

Kapitola 1.

Soutěže a programy

 

Článek 4. Systém soutěží

 

Článek 5. Program soutěží

Kapitola 2.

Zajištění soutěží

 

Článek 6. Věkové a hmotnostní kategorie

 

Článek 7. Závodnická licence

 

Článek 8. Úbor - dres

 

Článek 9. Žíněnka

 

Článek 10. Lékařská služba

 

Článek 11. Pravomoci lékařské služby

 

Článek 12. Doping

Kapitola 3.

Sbor rozhodčích

 

Článek 13. Složení sboru rozhodčích

 

Článek 14. Funkce sboru rozhodčích jako celku

 

Článek 15. Rozhodčí na žíněnce

 

Článek 16. Bodový rozhodčí

 

Článek 17. Předseda žíněnky

Článek 18. Hlavní rozhodčí

 

Článek 19. Rozhodování a hlasování

 

Článek 20. Tabulka výsledku

 

Článek 21. Tresty členům sboru rozhodčích

 

Článek 22. Oblečení rozhodčích

Kapitola 4.

Průběh soutěže

 

Článek 23. Ověřování hmotnosti

 

Článek 24. Losování

 

Článek 25. Startovní listina

 

Článek 26. Párování

 

Článek 27. Vyloučení v soutěži

 

Článek 28. Vyhlášení vítězů

 

Článek 29. Klasifikace družstev v soutěžích jednotlivců

 

Článek 30. Systém kvalifikace v soutěžích družstev

Kapitola 5.

Střetnutí

 

Článek 31. Délka střetnutí

 

Článek 32. Svolání

 

Článek 33. Nástup a  představení zápasníků

 

Článek 34. Začátek střetnutí

 

Článek 35. Přerušení střetnutí

 

Článek 36. Ukončení střetnutí

 

Článek 37. Přerušení a následné pokračování střetnutí

 

Článek 38. Druhy vítězství

 

Článek 39. Prodloužení

 

Článek 40. Trenér

Kapitola 6.

Body za akce a chvaty

 

Článek 41. Hodnocení akce nebo chvatu

 

Článek 42. Nebezpečná poloha

 

 

 

Článek 43. Zaznamenání bodu

 

Článek 44. Chvaty vysoké technicky (velká amplituda)

 

Článek 45. Bodové hodnocení akcí a chvatu

Kapitola 7.

Klasifikační body udělené po utkání

 

Článek 46. Pozitivní body

 

Článek 47. Položení na lopatky

 

Článek 48. Technická převaha

 

 

Kapitola 8.

Negativní zápas

 

Článek 49. Boj na zemi během zápasu - parter

 

Článek 50. Pásmo pasivity – červená zóna

 

Článek 51. Zavěšení - klinč

Kapitola 9.

Zákazy a zakázané chvaty

 

Článek 52. Všeobecné zákazy

 

Článek 53. Úniky z chvatů

 

Článek 54. Útěk ze žíněnky

 

Článek 55. Zakázané chvaty

 

Článek 56. Chvaty zakázané pro kategorie žáků a kadetů

 

Článek 57. Zvláštní zákazy

 

Článek 58. Důsledky porušení zákazů

 

Kapitola 10

 

Směnečný protest

 

Článek 59. Směnečný protest

 

 

Kapitola 11

Zásady pro zápas žen

 

Článek 60. Věkové a váhové kategorie

 

Článek 61. Dres

 

Článek 62. Ověřování hmotnosti

 

Článek 63. Délka střetnutí

 

Článek 64. Všeobecná technická pravidla

 

Článek 65. Zakázané chvaty

Kapitola 12

Užívaní pravidel zápasu

 

Článek 66. Úpravy a nepředvídané změny

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezinárodní pravidla pro zápas v klasickém a volném stylu a pro ženský zápas

Kapitola 0.      S p o l e č n á   p r a v i d l a.

Článek 1. Předmět pravidel

·       Mezinárodní pravidla jsou sestavena na základě článku 2 Statutu a s přihlédnutím k těmto směrnicím a řádům :

-         finančním směrnicím ( článek 7 )

-         disciplinárnímu řádu ( kapitola II. článek 1 )

-         směrnicím pro organizaci mezinárodních soutěží.

             Mezinárodní pravidla si kladou za cíl především :

-         definovat a upřesnit praktické a technické podmínky,ve kterých má střetnutí probíhat

-         určit výši bodového hodnocení  jednotlivých akcí a chvatů

-         podat výčet zakázaných akcí

-         stanovit funkce sboru rozhodčích, jejich práva a povinnosti

-         určit způsoby a podmínky klasifikace a umístění, penalizace, vyloučení apod.

              Tato pravidla se mohou upravovat na základě praktických zkušeností a jejich uplatňování a představují rámec, v němž se provádí zápasnický sport všech stylů. Tradiční zápasy jsou upraveny specifickými pravidly svých sportů.

Článek 2. Výklad pravidel

-         V případě nejasností ve výkladu Pravidel je jedině Byro FILA oprávněné rozhodnout a to na základě francouzského textu.

 

Článek 3. Platnost pravidel

-         Tato pravidla jsou závazně platná pro Olympijské hry, světové a kontinentální mistrovství a všechna mezinárodní utkání, která jsou pod patronací FILA.

-         V případě mezinárodního turnaje je možno užít odlišného systému od těchto pravidel za podmínky, že k tomu dá souhlas FILA a všechny zúčastněné země.

 

          

 

Kapitola 1. Soutěže a programy

Článek  4. Systém soutěží

Soutěže probíhají přímým vylučovacím systémem ve třech periodách, v nichž se po skončení každé určí vítěz periody.Vítězem utkání se stává zápasník, který vyhraje dvě   periody

Párování se provádí  podle pořadí slosovaných čísel.

Všechny závody v zápase probíhají přímým vylučovacím systémem s opravným závodem (repasáží) poražených proti zápasníkům, kteří se utkají ve finále o první a druhé místo.

Ideální počet je stanoven na začátku soutěže a zápasy jdou podle seznamu.

V případě, že je v jedné váhové kategorii méně než 6 zápasníků, je třeba přejít k systému skandinávského turnaje – každý proti každému.

Aby mohl být použit přímý vylučovací sytém, musí být ideální počet zápasníků, to je             4, 8, 16, 32, 64, atd. Jestliže v hmotnostní kategorii není tento ideální počet závodníků, musí být svedeny kvalifikační zápasy od konce tabulky, tedy od  nejvyšších čísel seznamu. Vrchní,nízká čísla čekají na vítěze kvalifikačních utkání.

Závod je tedy uspořádán následujícím způsobem :

a)      Kvalifikační zápasy

b)      Vylučovací zápasy

c)      Opravné zápasy (repasáže)

d)      Finálové zápasy

 

Všichni poražení zápasníci, kteří prohráli se dvěma finalisty, mají právo na opravný zápas (repasáž). Opravné zápasy začínají závodníci, kteří prohráli v kvalifikačním zápase, ve vylučovacích kolech, počínaje prvním kolem až po poražené ze semifinále v přímé linii.

Vítězové dvou posledních opravných zápasů získávají každý bronzovou medaili.

Každá váhová kategorie začíná a končí v jediném dni.Vážení pro každou kategorii se koná večer před začátkem příslušné kategorie.

Úprava pro národní soutěže v České republice :

Vítězové opravných zápasů se utkají ve vzájemném střetnutí o jednu bronzovou medaili.

O počtu dní v kterých probíhají boje v jednotlivých kategoriích rozhoduje rozpis soutěže, schválený VV SZ ČR, stejně jako o začátku vážení jednotlivých kategorií.

Na základě rozhodnutí VV SZČR se ruší záběr na kladivo a bude prováděn kontakt na lopatky v nařízeném „klinči“ (parteru) – platí pro kategorii žáků v řecko-římském stylu.

Konec úpravy v ČR.

Oba poražení posledních dvou opravných zápasů o bronzové medaile jsou automaticky klasifikováni na dvou 5. místech.

Pro klasifikaci závodníků od 7. místa dále rozhoduje o umístění větší počet klasifikačních bodů. V případě shodnosti těchto bodů rozhodují o umístění následující kriteria :

 

1)      Větší počet lopatkových vítězství

2)      Větší počet vítězství technickou převahou ( rozdíl 6 bodů ) 

3)      Větší počet vítězných period technickou převahou

4)      Více technických bodů, získaných v celé soutěži

5)      Nejméně technických bodů obdržených v soutěži

V případě, že závodníci nemohou  být umístěni podle shora uvedených kriterií budou klasifikováni ex aequo.

Zápasníci, kteří se zúčastní opravných zápasů  budou také klasifikováni podle bodů získaných během celé soutěže.

Bude-li některý ze zápasníků během soutěže zraněn a nebude moci pokračovat v soutěži, získává umístění podle výsledku, kterého dosáhl v okamžiku, kdy byl vyřazen.

V případě, že se zápasník po začátku závodu z nějakého důvodu nedostaví na žíněnku, vyhrává(jí) zápas(y) jeho soupeř (soupeři).

Zápasníci, kteří byli diskvalifikováni pro brutalitu nebo nesportovní chování budou vyloučeni z celé soutěže a nebudou klasifikováni.Zápasník postupující z opravného zápasu se utká přímo s následujícím zápasníkem.

Článek 5. Program soutěží

OLYMPIJSKÉ HRY , MISTROVSTVÍ SVĚTA a EVROPY seniorů, juniorů a kadetů
se bude řídit následovně :

6 dnů pro všechny tři styly (LF, GR, LL) na třech žíněnkách schválených FILA, bez ohledu na to, kolik bude účastníků.

Soutěž v každé váhové kategorii proběhne v jednom dni, při čemž by na každém turnaji měla jednotlivá kola probíhat na jedné žíněnce.Všechny finálové boje ve váhové kategorii musí proběhnout na jedné žíněnce.

 

Kapitola 2. zajištění soutěží

Článek 6 – věkové a hmotnostní kategorie

a)      věkové kategorie

 

 

Žáci (écoliers)   14 – 15 let (od 13 let se zdravotním osvědčením a se souhlasem rodičů

Kadeti (cadets)  16 – 17 let (od 15 let se zdravotním osvědčením a se souhlasem rodičů

Junioři (juniors)18 – 20 let (od 17 let se zdravotním osvědčením a se souhlasem rodičů

Senioři (seniors) 20 let a více.

Zápasníci ve věku 17 let nemohou zápasit mezi seniory.Patří do kategorie kadetů.Pokud si to přejí, mohou se zúčastnit, po předložení lékařského osvědčení a souhlasu rodičů, soutěží juniorů.

Věk se kontroluje u všech kategorií 6 hodin před vážením.

Každý vedoucí delegace proto musí odevzdat technickému delegátovi FILA :

-         platnou licenci závodníka pro příslušný rok

-         pas závodníka, nebo průkaz totožnosti (kolektivní pas není dovolen)

-         čestné prohlášení o věku každého účastníka, podepsané předsedou národního svazu.Toto prohlášení musí mít formu předepsanou FILA a musí být na papíře s hlavičkou národního svazu.

 Národnost každého účastníka musí být povinně kontrolována při odevzdání pasů, nebo průkazů totožnosti u ověřování hmotnosti.

Zápasník může startovat jen za stát, uvedený v jeho pasu. Pokud by bylo zjištěno, že došlo k podvodu, bude postupováno podle Disciplinárního řádu a vyvozeny důsledky proti zápasníkovi, jeho federaci a tomu, kdo toto podvodné potvrzení podepsal.

Každý zápasník, který se zúčastní soutěže, zmocňuje automaticky FILA k využití fotografického nebo filmového záběru k propagaci této nebo další soutěže. Pokud zápasník s tímto nesouhlasí, musí vyjádřit  své odmítnutí při přihlášce, ovšem v takovém případě nemusí být do soutěže zařazen.

 

 

 

 

b)      hmotnostní kategorie

Žáci                   kadeti                    junioři                    senioři

1. 29 – 32 kg     39 – 42 kg             46 – 50 kg              50 – 55 kg

2. 35 kg             46 kg                     55 kg                      60 kg

3. 38 kg             50 kg                     60 kg                      66 kg

4. 42 kg             54 kg                     66 kg                      74 kg

5. 47 kg             58 kg                     74 kg                      84 kg

6. 53 kg              63 kg                    84 kg                     96 kg

7. 59 kg              69 kg                    96 kg                     96 – 120 kg

8. 66 kg              76 kg                    96 – 120 kg

9. 73 kg              85 kg

          10. 73 – 85 kg      85 – 100 kg

Každý zápasník se účastní soutěže z vlastní vůle a na svou vlastní odpovědnost, může být připuštěn do soutěže pouze v jedné jediné kategorii, která odpovídá jeho hmotnosti v okamžiku oficiální kontroly hmotnosti.

Zápasníci kategorie seniorů mhou soutěžit o jenu hmotnostní kategorii výše než je jejich zapsaná hmotnost při registraci, s výjimkou těžké  váhy, kde zápasník musí vážit více než 96 kg.

Soutěže

Mezinárodní soutěže pořádané ve věkových kategoriích :

Žáci    14 – 15 let:   soutěže mezinárodní ( dvoustranné a regionální )

Kadeti 16 – 17 let:  soutěže mezinárodní, mistrovství světa každý rok

Junioři 18 – 20 let: soutěže mezinárodní, mistrovství kontinentů a světa každý rok

Senioři 20 let a starší: soutěže mezinárodní, mistrovství kontinentů a světa každý rok, Grand  Prix, Gala Grand Prix FILA, zápasů super hvězd a Olympijských her jednou za čtyři roky

Veteráni 35 let a starší : soutěže, které jsou specifické pro tuto kategorii.

Článek 7. závodnická licence

Závodníci kategorie kadetů, juniorů a seniorů musí mít na všech mezinárodních soutěžích ( OH, MS, mistrovství kontinentů, světový pohár, kontinentální pohár a regionální hry, světová liga, mezinárodní turnaje ) závodnickou licenci, jak určuje zvláštní předpis
 ( reglement FILA ). Závodníci kategorie seniorů musí mít licenci FILA i na všech mezinárodních soutěžích FILA.

Zápasník je povinen tuto licenci předložit při vážení oficiálnímu delegátovi FILA. Ten vrátí tentýž den licenci vedoucímu družsta.

Závodnická licence je platná pouze se známkou FILA pro daný rok. Zaplacením roční známky je zápasník pojištěn pro oficiální mistrovství, kterých se zúčastní ( MS, Mistrovství kontinentu, Světový pohár, poháry národů ) s výjimkou  veteránů.

Článek 8.  úbor – dres

Zápasníci musí nastoupit v rohu žíněnky v dresu té barvy ( červené, nebo modré ), která jim byla určena losem.Směs obou barev tj. červené a modré je zakázána.

Při klasickém stylu mhou mít zápasníci dres (trikot) jednodílný, který kryje tělo až ke kolenům nebo pod kolena.

Ve volném stylu může krýt dres tělo pouze do poloviny stehen.

Zápasnický dres musí mít tvar schválený FILA.

Zápasnický dres musí být přiléhavý.

Použití lehkých nákolenek bez kovových částí je povoleno.

Na hrudi má být znak a na zádech na svém dresu zkratku své země v maximální velikosti 10 x 10 cm.

Zápasníci nesmí mít na dresech znaky nebo zkratky jiných států.

Zápasníci musí mít kapesník z látky, kterým se prokáže rozhodčímu před začátkem střetnutí.

V průběhu mistrovství světa a kontinentů, nebo při jiných mezinárodních soutěžích mhou zápasníci nosit jména sponzorů buď po straně dresu na stehnech nebo na zádech v maximální velikosti 6 cm.Toto je zakázáno na Olympijských hrách, kde platí pouze pravidla Mezinárodního olympijského výboru.

Zápasníci mohou nosit na zádech a rukávech svého pláště nebo teplácích jména svých sponzorů v maximální velikosti 6 cm.

Chrániče uší, schválené FILA, jsou povoleny pro věkové kategorie žáků, kadetů, juniorů a povinné jsou pro všechny věkové kategorie zápasnic, mimo seniorek.

Je zakázáno čímkoliv doplňovat dres. Výjimka může být při přerušení střetnutí pro zranění nebo jinou příčinu. V této době si mohou zápasníci obléci tepláky.

Zápasníci musí mít vhodnou sportovní obuv, zpevňující kotníky.Je zakázáno mít obuv s podpatky nebo kovovými hřebíky v podrážce. Soutěžící musí mít obuv bez tkaniček, nebo se musí postarat o to, aby se během utkání tkaničky nemohly uvolnit..Zajištění tkaniček si musí závodník zajistit sám.

 

Rovněž je zakázáno :

Nosit bandáže na zápěstích, na pažích nebo kotnících, kromě případů povolených lékařem.Tyto bandáže musí být překryty elastickým obinadlem.

Natírat si tělo mastnými nebo pronikavými substancemi (emulzemi)

Nastoupit na žíněnky neotřený od potu.

Mít na sobě jakékoliv předměty, které by mohly zranit soupeře ( prstýnky, náramky, náušnice, protézy a podobně ).

Zápasník musí : Na začátku každého dne být zápasník hladce oholen, nebo mít několikaměsíční vousy¨

Vlasy musí mít krátké, nebo delší vlasy svázané, uzná-li to rozhodčí za vhodné.

Každý zápasník musí mít červený i modrý dres a kapesník jak nařizuje odstavec 1 článku 8 pravidel.

Zároveň musí respektovat všechna nařízení článku 8. Pokud tam neučiní, sbor rozhodčích mu vymezí čas v trvání 1 minuty na úpravu zevnějšku podle pravidel. Pokud po uplynutí této doby není soutěžící upraven podle předpisu, prohrál utkání tak, jako by k utkání nenastoupil.

Článek 9. Žíněnka

Pro všechny mezinárodní soutěže ( OH, MS, Mistrovství kontinentů, mezinárodní turnaje a poháry ) musí být k dispozici žíněnka, schválená FILA o průměru 9 m s ochranným pásmem o šířce 1.50 m.
Od okraje směrem do středu žíněnky je metrové mezikruží vyznačené červeně.
Popis žíněnky:
žíněnka má pro zápas vyznačený kruh o průměru 9 m
uvnitř je červený pruh šíře 1 m - pásmo pasivity
vnitřní část žíněnky, umístěna za červeným pruhem se nazývá pásmo aktivity - průměr 7m
uprostřed žíněnky je označen kruhem střed žíněnky
vně devítimetrového kruhu na žíněnce je ochranné pásmo široké 1.50 m
protilehlé rohy žíněnky jsou označený jeden červeně a druhý modře
V případě špatné viditelnosti může být žíněnka umístěna na zvýšeném místě (podiu ), jehož výška nesmí přesáhnout 1.10 m ( sloupky a provazy ohrazující žíněnku jsou zakázány ).
Pokud volné místo okolo žíněnky nedosahuje 2 m, boky podia musí být skloněny v úhlu 45 stupňů. Volné místo okolo žíněnky musí být označené jinou barvou, než je barva žíněnky.
Podlaha před žíněnkou musí být opatřena krytem důkladně upevněným.
Žíněnka musí být pokryta omyvatelnou plachtou, která po každém dnu soutěže musí být umyta a dezinfikována. Kovové a jiné kroužky( přezky ) pro upevnění plachty musí být skryty. Hygienické opatření se musí dodržovat i u moderních žíněnek, které mají povrch bez plachty.
Ve středu žíněnky musí být vyznačen kruh o šířce 10 cm a průměru 1 m. Střed i okraj zápasiště musí být vyznačen červeně.
Rohy žíněnky umístěné proti sobě jsou označeny barvami zápasníka, t.j. červeně a modře.
Prostor kolem žíněnky musí být volný, aby zápas mohl nerušeně probíhat.

Článek 10. Lékařská služba

Zápasník se musí tři dny před odjezdem na každou oficiální soutěž FILA podrobit lékařské prohlídce. Tato prohlídka musí být zaznamenána v mezinárodní zápasnické licenci.
Organizátoři soutěže musí zajistit lékařskou prohlídku před vážením a lékařský dozor po celou dobu soutěže právě tak, jako pomáhat při odhalování dopingu.
Lékařský dozor organizátora je podřízen odpovědnému lékaři FILA.
Před vážením vyšetří lékař zápasníky a zjistí jejich zdravotní stav. Pokud lékař zjistí, že zápasník není v dobrém zdravotním stavu a startem by poškodil své zdraví nebo zdraví soupeře, nesmí se soutěže zúčastnit.
Lékařská služba musí být k dispozici po celou dobu trvání soutěže tak, aby v případě potřeby mohla zasáhnout při zranění nebo jiné indispozici zápasníků a má právo je ze soutěže odvolat.
Lékaři družstev, která se zúčastní soutěže mohou poskytnout pomoc zraněným zápasníkům svého družstva. Jenom trenér nebo vedoucí družstva může při těchto zákrocích asistovat.

Článek 11. Pravomoci lékařské služby

Odpovědný lékař FILA má právo a povinnost zastavit střetnutí prostřednictvím předsedy žíněnky, jestliže je přesvědčen, že by pokračování střetnutí znamenalo nebezpečí pro jednoho nebo druhého zápasníka.
Obdobně je lékař povinen ukončit střetnutí v případě, kdy jeden ze zápasníků není schopen v něm pokračovat.
V případě zranění ( nebo podezření ze zranění ) nesmí zápasník opustit žíněnku s výjimkou vážného zranění, které vyžaduje okamžitý převoz do nemocnice.
Dojde-li ke zranění zápasníka, je povinností rozhodčího, aby okamžitě požadoval ošetření lékařem a vyžádal si od něj stanovisko, zda je přerušení oprávněné nebo předstírané.
Prohlásí-li lékař, že se jedná o předstíraní, bude rozhodčí na žíněnce žádat od hlavního rozhodčího nebo předsedy žíněnky udělení napomenutí tomuto zápasníkovi a soupeři udělení technického bodu.
Utrpí-li zápasník viditelné nebo krvácející zranění, musí mít lékař dostatek prostoru (bez časového omezení), aby zraněného ošetřil a rozhodne, zda může zápasník pokračovat v boji nebo ne.
Na soutěžích, kde chybí úřední lékař, zůstává v platnosti dvouminutová lhůta přerušení zápasu. V tomto případě, o případném předstírání zranění, rozhodují rozhodčí, kteří řídí dané utkání.
V rámci těchto dvou minut může být střetnutí přerušeno několikrát pro oba zápasníky .
Každých 30 sekund přerušení musí být oznámeno.
10 sekund před uplynutím dvou minut přerušení pozve rozhodčí zápasníky do středu žíněnky a zahájí zápas.
Při mezinárodních střetnutích, kde není lékařská komise FILA může přerušit zápas delegát FILA nebo rozhodčí FILA.
Ve všech případech rozhoduje o zákazu pokračovat v zápase lékař, který musí být jiné národnosti než je národnost postiženého zápasníka.

Článek 12. Doping

Ve všech soutěžích pořádaných FILA je vysloveně zakázáno používat dopingu. FILA v souladu s článkem 9 c REGLEMENTU si vyhrazuje právo podrobit zápasníky protidopingovým zkouškám a testům.
Tyto zkoušky a testy jsou povinné při Olympijských hrách, mistrovstvích světa a mistrovstvích kontinentů.
Pokud by se vybraní zápasníci odmítli podrobit zkouškám, budou ze soutěže vyloučeni a budou proti nim uplatněny příslušné sankce.
Lékařská komise FILA rozhodne o čase, počtu a množství těchto kontrolních zkoušek.
Odběry provádí lékař FILA za přítomnosti vedoucího testovaného zápasníka.
V případě, že odběr nebude uskutečněn za výše uvedených podmínek, považují se získané výsledky za neplatné ( viz - reglement o dopingu ).

Kapitola 3. Sbor rozhodčích

Článek 13. Složení sboru rozhodčích

Na všech soutěžích se sbor rozhodčích skládá:
Z jednoho předsedy žíněnky, z jednoho rozhodčího na žíněnce a z jednoho bodového rozhodčího, jejichž kvalifikaci a jmenování stanoví předpis mezinárodního sboru rozhodčích.
Je výslovně zakázáno měnit některého z rozhodčích v průběhu střetnutí s výjimkou vážné indispozice, potvrzené lékařem.
Z rozhodčích řídících střetnutí nesmí být dva stejné národnosti ( oddílové příslušnosti).
Rovněž nesmí být rozhodčí stejné národnosti jako zápasník.

Článek 14. Funkce sboru rozhodčích jako celku

Sbor rozhodčích zajišťuje všechny funkce předepsané Pravidly zápasu a řídí se případně i zvláštními ustanoveními vydanými pro organizaci určitých soutěží. Úkolem sboru rozhodčích je sledovat co nejpozorněji celé střetnutí a prováděné akce a chvaty tak, aby výsledek v bodovacích lístcích byl přesným obrazem průběhu celého střetnutí.
Předseda žíněnky, rozhodčí na žíněnce a bodový rozhodčí hodnotí chvaty individuálně a potom učiní společné rozhodnutí. Rozhodčí na žíněnce a bodový rozhodčí spolupracují a předseda žíněnky koordinuje práci sboru rozhodčích.
K povinnostem sboru rozhodčích patří posuzovat a rozhodovat střetnutí, přidělovat body za akce a chvaty a udělovat napomenutí podle pravidel.
Bodovací lístek bodového rozhodčího a předsedy žíněnky slouží k záznamu bodového hodnocení všech akcí a chvatů obou zápasníků. Body napomenutí (O)musí být zapsány co nejpřesněji v příslušné rubrice podle časového sledu střetnutí. Bodovací lístky musí být bodovým rozhodčím a předsedou žíněnky podepsány.
Neskončí-li střetnutí lopatkovou porážkou, rozhodnutí o výsledku oznámí předseda žíněnky na základě hodnocení všech akcí obou zápasníků zapsaných v jeho bodovacích lístcích a lístcích bodového rozhodčího.
Rozhodnutí a hodnocení musí být okamžitě zveřejněno barevnými destičkami, světelným elektrickým zařízením nebo jiným vhodným způsobem.
Při řízení střetnutí je trojice rozhodčích v souladu se svou funkcí povinná vyjadřovat se jen v termínech základního slovníku FILA. Nesmějí s nikým hovořit, vyjma nutnosti konzultace akcí mezi sebou.

Článek 15. Rozhodčí na žíněnce

Rozhodčí na žíněnce je odpovědný za regulérní průběh střetnutí, které musí řídit podle pravidel.
Musí získat respekt a plnou autoritu u zápasníků, aby okamžitě uposlechli jeho příkazů a pokynů. Musí vést střetnutí bez připuštění nesprávných a nevhodných vnějších zásahů.
Střetnutí řídí v úzké spolupráci s bodovým rozhodčím. Musí se vyvarovat nerozvážných a nevhodných způsobů zasahování do střetnutí. Jeho zapískáním se střetnutí začíná, přerušuje a končí.
Rozhodčí na žíněnce nařizuje zápasníkům návrat do středu žíněnky v případě, že z ní vystoupili a musí určit, v jaké poloze bude střetnutí pokračovat ( v postoji či pokleku ) se schválením jednoho z dalších dvou rozhodčích.
Rozhodčí na žíněnce má na levé paži červenou pásku a na pravé modrou. Levou paži zvedne, získá-li zápasník v červeném dresu body, pravou paži zvedne, získá-li body zápasník v modrém dresu a pomocí prstů zvednuté paže ukáže počet získaných bodů.

Rozhodčí na žíněnce nesmí váhat:

vyzvat k aktivitě pasivního zápasníka nebo pasivní zápasníky,
přerušit střetnutí v nejvhodnějším okamžiku, ani příliš brzy, ani příliš pozdě,
ukázat, zda uskutečněný chvat na okraji žíněnky je platný nebo neplatný,
viditelně odpočítat dobu pěti sekund při níž je zápasník držen v mostě a přidělit bod navíc, odpovídající této situaci, signalizovat a vyslovit slovo „ TUŠ „ ( lopatky ) po vyžádání souhlasu bodového rozhodčího nebo předsedy žíněnky. Je-li jeden ze zápasníků skutečně přitlačen k žíněnce oběma lopatkami,
rozhodčí si vysloví slovo „ TOMBE „ , zvedne ruku k získání souhlasu bodového rozhodčího nebo předsedy žíněnky, udeří dlaní o žíněnku a potom odpíská,
označit bodovému rozhodčímu a předsedovi žíněnky pasivního zápasníka, aniž přeruší střetnutí.

Rozhodčí na žíněnce musí:

pohybovat se v takové vzdálenosti od zápasníků, aby jim nebránil v provádění akcí a chvatů v postoji a přitom mohl pozorovat práci jejich nohou,
jsou-li zápasníci v pokleku, musí být u nich blíže,
nařídit rychle a jasně pozici ve které bude střetnutí obnoveno po zavolání zápasníků do středu žíněnky,
pohybovat se v takové vzdálenosti od zápasníků, aby nebránil ve výhledu dalších dvou rozhodčích i diváků, zejména v situaci, kdy je nebezpečí lopatkové porážky,
dbát na to, aby zápasníci v průběhu střetnutí neodpočívali pod záminkou utírání potu, čištění nosu, předstírání zranění apod. V takovém případě přerušit střetnutí a dát znamení časoměřiči,
být vždy připraven změnit své postavení na žíněnce nebo mimo ní, zejména okamžitě si lehnout na žíněnku, aby lépe viděl lopatkovou pozici,
aniž by přerušil střetnutí nutit pasivního zápasníka k aktivitě a bránit mu v útěku ze žíněnky,
být připraven zapískat, pokud se zápasníci přiblíží k okraji žíněnky.

Rozhodčí na žíněnce rovněž musí:

pozorovat nohy zápasníků, zvláště při řecko-římském zápase ,
nedovolit zápasníkům opustit žíněnku před vyhlášením vítěze ,
ve všech nutných případech si vyžádat mínění obou rozhodčích,
vyslovit se po dohodě s oběma rozhodčími o výsledku střetnutí rozhodnutím sboru rozhodčích nebo o diskvalifikací,
po dohodě s předsedou žíněnky vyhlásit vítěze,
vyžádat si souhlas k udělení sankcí pro porušení pravidel nebo pro brutalitu,
po dohodě s předsedou žíněnky vyhlásit vítěze pro technickou převahu, pokud bylo v periodě  dosaženo rozdílu 6 bodů a vítězící zápasník nepokračoval ve střetnutí.

Článek 16. Bodový rozhodčí

Bodový rozhodčí plní všechny úkoly stanovené Pravidly FILA.
Musí velmi pozorně sledovat střetnutí, nesmí se nechat žádným způsobem rozptylovat a přidělovat body za každou akci a zaznamenat je po souhlase s rozhodčím na žíněnce nebo s předsedou žíněnky do bodovacího lístku. Musí vyjádřit svůj názor v každé situaci.
Na základě rozhodnutí rozhodčího na žíněnce (které porovná se svým vlastním hodnocením) zapíše přidělené body do bodovacího lístku a počet bodů ukáže prostřednictvím tabulek příslušné barvy tak, aby je viděli zápasníci i diváci.
Projeví své mínění nebo sám označí pasivního zápasníka.
Konstatuje a signalizuje lopatkovou porážku rozhodčímu na žíněnce.
Pokud během střetnutí zpozoruje něco, o čem by měl podle svého mínění informovat rozhodčího na žíněnce, jako je položení na lopatky, nedovolený chvat, pasivita atd., upozorní na to destičkou v barvě dresu zápasníka a to i v případě, že ho o to rozhodčí na žíněnce nepožádal.
Před začátkem střetnutí musí podepsat bodovací lístek a po skončení střetnutí napíše do něj výsledek a přeškrtne viditelně jméno poraženého zápasníka.
Rozhodnutí rozhodčího na žíněnce a bodového rozhodčího jsou platná bez potvrzení předsedy žíněnky, jestliže jsou shodná, s výjimkou vítězství dosaženého technickou převahou, které musí potvrdit i předseda žíněnky.
Bodovací lístek musí obsahovat přesnou délku času trvání střetnutí při jeho skončení a způsob vítězství ( lopatkové, technickou převahou, vzdáním soupeře atd. ).
Aby mohl bodový rozhodčí přesně posoudit všechny vzniklé situace, může se přemisťovat, ale jen podél té strany žíněnky, kde je jeho určené místo.
 
 
Napomenutí za útěk ze žíněnky, nedovolený chvat, nesprávnou pozici při zápasu v pokleku nebo brutalitu zaznamená písmenem „O“ chybujícímu zápasníkovi.

Článek 17. Předseda žíněnky

Předseda žíněnky, jehož funkce je ve sboru rozhodčích rozhodující, musí plnit všechny své úkoly podle pravidel FILA.
Koordinuje práci rozhodčího na žíněnce a bodového rozhodčího.
Nařizuje prodloužení zápasu tak jak uvádějí Pravidla FILA.
Musí sledovat velmi pozorně průběh střetnutí, nesmí se nechat nikým rozptylovat a ovlivňovat. Musí na základě pravidel hodnotit chování a činnost členů sboru rozhodčích.
V případě neshody rozhodčího na žíněnce a bodového rozhodčího má za úkol rozhodnout o počtu přidělených bodů, o výsledku nebo o lopatkovém vítězství.
V žádném případě nesmí vyjádřit své rozhodnutí jako první, musí nejprve vyčkat rozhodnutí rozhodčího na žíněnce a bodového rozhodčího. Nemá právo ovlivňovat rozhodnutí.
Má právo v případě hrubého porušení pravidel utkání přerušit a žádat zdůvodnění rozhodnutí rozhodčího na žíněnce a bodového rozhodčího. Po konzultaci s oběma rozhodčími sdělí rozhodnutí většinou hlasů - 2 : 1.
Předseda žíněnky musí ještě všeobecně prokázat technickou oprávněnost podle kapitoly týkající se reglementu o sboru rozhodčích.

Článek 18. hlavní rozhodčí

Na všech Olympijských hrách, Světových šampionátech, Světových pohárech, kontinentálních šampionátech, Evropských pohárech a hrách, Oblastních hrách jsou jmenováni dva členové rozhodčího departementu (komisaři), kteří dohlížejí na vše, co se týká rozhodčího řízení.

Během utkání, v případě, že předseda žíněnky konstatuje vážné pochybení rozhodčího na žíněnce a bodového rozhodčího s kterým nesouhlasí, je jeho povinností přerušit zápas a prohlédnout si sporný úsek na videozáznamu.Po té přesně vyjádří své rozhodnutí se souhlasem rozhodčího na žíněnce, nebo bodového rozhodčího, pokud tito uznali svá pochybení .V opačném případě nemůže být rozhodnutí změněno.

Článek 19. rozhodování a hlasování

Rozhodčí na žíněnce oznamuje své rozhodnutí zvednutím příslušné paže a zvednutím prstů označí počet přidělených bodů. Jsou-li rozhodčí na žíněnce a bodový rozhodčí v souladu, rozhodnutí je platné. Předseda žíněnky nemá právo ovlivňovat nebo měnit rozhodnutí, pokud rozhodčí na žíněnce a bodový rozhodčí jsou v souladu. V případě hrubého porušení pravidel svolá předseda žíněnky oba rozhodčí ke konzultaci.
V případě hlasování musí bodový rozhodčí a předseda žíněnky oznámit své rozhodnutí barevnými destičkami.
Těchto destiček je 11 v barvách bílé, červené a modré :
1 bílá neutrální,
5 červených, z toho 4 jsou očíslovány jedničkou, dvojkou, trojkou a pětkou a znamenají počet přidělených bodů a jedna bez čísla určená pro upozornění a upoutání pozornosti na příslušného zápasníka ,
5 modrých, z toho 4 jsou očíslovány jedničkou, dvojkou, trojkou a pětkou a znamenají počet přidělených bodů a jedna bez čísla určená pro upozornění a upoutání pozornosti na příslušného zápasníka,
Destičky musí být zřetelně ukázány zdviženou paží rozhodčího. Bodový rozhodčí se v žádném případě nesmí zdržet hlasování a své rozhodnutí musí dát najevo zřetelně a způsobem nepřipouštějícím žádné pochybnosti. V případě neshody rozhodčího na žíněnce a bodového rozhodčího rozhodne předseda žíněnky.
Trvá-li střetnutí až do konce předepsaného času pro střetnutí, je brán bodovací lístek předsedy žíněnky do úvahy pro určení vítěze.
Veřejná bodovací tabule musí být v souladu s bodovacím lístkem předsedy žíněnky.
Jsou-li v bodovacích lístcích předsedy žíněnky a bodového rozhodčího rozdíly v počtu bodů, rozhoduje bodovací lístek předsedy žíněnky.
Předseda žíněnky rozhodne jedině tehdy, různí-li se názory bodového rozhodčího a rozhodčího na žíněnce.

Článek 20. Tabulka výsledků

Přidělování bodů nebo napomenutí
V každé situaci střetnutí rozhodčí na žíněnce.a bodový rozhodčí přidělují body, napomenutí,  tak jak znázorňuje následující tabulka:
( Č = červený zápasník, M = modrý zápasník, 0 = bez bodů )

Rozhodčí

Bodový

Předseda

Výsledek

na žíněnce

rozhodčí

žíněnky

 

1 Č

1 Č

---

1 Č

2 M

2 M

---

2 M

3 Č

3 Č

---

3 Č

5 Č

5 Č

---

5 Č

Poznámka : V případě, že se bodový rozhodčí a rozhodčí na žíněnce shodnou, předseda žíněnky do rozhodnutí nezasahuje

 

Rozhodčí

Bodový

Předseda

Výsledek

na žíněnce

rozhodčí

žíněnky

 

1 Č

0

0

0

2 Č

1 Č

2 Č

2 Č

2 M

0

2 M

2 M

3 Č

2 Č

2 Č

2 Č

3 M

1 Č

3 M

3 M

Poznámka : V případě, že bodový rozhodčí a rozhodčí na žíněnce přidělí různé body, předseda žíněnky zasáhne a body též přidělí. Body jsou pak přiděleny podle principu většiny.
V případě hrubých porušení pravidel si vyžádá předseda žíněnky konzultaci. Pokud po konzultaci se bodový rozhodčí s rozhodčím na žíněnce stále ještě neshodují, postaví se předseda žíněnky na stranu jednoho z nich.
Příklad:

Rozhodčí

Bodový

Předseda

na žíněnce

rozhodčí

žíněnky

1 Č

1 M

1 Č nebo 1 M

2 Č

2 M

2 Č nebo 2 M

Článek 21. Tresty členům sboru rozhodčích

Byro FILA, které ustanovilo komisi rozhodčích může podle hlášení delegáta FILA na soutěži udělit následující tresty:
napomenutí
odvolání ze soutěže
přeřazení do nižší kategorie
zastavení činnosti na určitou dobu
zastavení činnosti trvale

Článek 22. Oblečení rozhodčích

Oblečení rozhodčích,  rozhodčího na žíněnce, rozhodčího na bodech a předsedy žíněnky pokud vykonávají své funkce je následující :

-         sako v barvě námořnické modři se znakem FILA

-         šedé kalhoty

-         bleděmodrá košile

-         žlutá kravata se znakem FILA

-         černé ponožky

-         černá cvičební obuv

Rozhodčí nesmí mít na obleku žádnou reklamu nebo jméno sponzora.
 

Kapitola 4. Průběh soutěže

Článek 23. Ověřování hmotnosti

Šest hodin před oficiálním ověřováním tělesné hmotnosti ( vážením ) musí vedoucí družstva předložit organizačnímu výboru definitivní soupis zápasníků. Jakákoliv změna v tomto soupisu již není možná.
Ověřování hmotnosti probíhá vždy předcházející den prvnímu dnu soutěže mezi 18.00 hod a 20.00 hod, podle rozhodnutí organizátora. Ověřování hmotnosti trvá 30 minut.
Zápasník nemůže být připuštěn k ověřování hmotnosti, pokud nebyl u předepsané lékařské prohlídky. Lékařská prohlídka začíná vždy 1 hodinu před začátkem ověřování hmotnosti.
Zápasníci musí být v dobrém tělesném stavu a musí mít ostříhané nehty na rukou, což je kontrolováno při ověřování hmotnosti.
V průběhu ověřování hmotnosti mají zápasnici možnost vstoupit na váhu tolikrát, kolikrát si přejí.
 
Pro všechna utkání každé hmotnostní kategorie platí pouze jedno ověřování hmotnosti.
Soutěžící se musejí povinně podrobit kontrole hmotnosti - oblečeni do zápasnického dresu (bez obuvi). Na zápasnický dres nebude udělena žádná hmotnostní tolerance.

Článek 24. Losování

Závodníci musí být spárování před každým kolem v závislosti na losovaných číslech vytažených během ověřování hmotnosti před začátkem soutěže.
Losování musí být veřejné. Očíslované žetony musí odpovídat počtu zápasníků, kteří prošli lékařskou kontrolou a jsou umístěny ve vhodné nádobě, pytlíku nebo podobném objektu tak, aby se předešlo jakékoliv neregulérnosti.
Při ověřování hmotnosti si závodník sám vytáhne číslo, podle kterého bude spárován. Vylosované číslo musí být ihned zapsáno na informační tabuli ke jménu zápasníka a do startovní listiny.
Důležité upozornění: V případě, že při losování dojde k chybě, bude losování příslušné hmotnostní kategorie opakováno.
Zápasníci budou spárování v závislosti na losech v jejich hmotnostních kategoriích.

Článek 25. Startovní listina

- Jestliže se jeden nebo více zápasníků nedostaví k ověřování hmotnosti nebo mají vyšší hmotnost, budou ostatní závodníci na konci ověřování hmotnosti seřazeni od nejnižšího k nejvyššímu číslu.

číslo 1

E

číslo 7

J

číslo 2

H

číslo 8

L

číslo 3

B

číslo 9

I

číslo 4

A

číslo 10

G

číslo 5

D

číslo 11

K

číslo 6

C

číslo 12

F

………

atd.

 

 

- Zápasníci jsou tedy znovu seřazeni podle číselného pořádku.

Článek 26. Párování

- Zápasníci jsou spárování podle pořadí vylosovaných čísel. Soutěžní tabulka a časový rozvrh zápasů musí být zveřejněn.
- Párování pro každé kolo, stejně jako výsledky střetnutí, musí být zapsány do soutěžní tabulky, do které mohou zápasníci kdykoliv nahlédnout.

Článek 27. Vyloučení v soutěži

- Zápasník, který se po vyhlášení svého jména bez lékařského posudku nedostaví ke svému střetnutí a neuvědomí oficiální sekretariát soutěže, je vyloučen ze soutěže a nebude klasifikován.
- Zápasník, který se provinil proti zásadě fair-play a duchu koncepce FILA o totálním a univerzálním zápase, dopouští se podvodu, stejně jako při brutalitě je okamžitě jednomyslným rozhodnutím sboru rozhodčích vyloučen ze soutěže a nebude klasifikován.
- Jestliže jsou oba zápasníci ve vzájemném utkání diskvalifikováni pro brutalitu, nebudou v soutěži klasifikováni a párování následujícího kola se neupravuje.

 

Článek 28. Vyhlášení vítězů

- Zápasníci, kteří se umístili na prvých třech místech se zúčastní slavnostního vyhlášení vítězů, obdrží medaili a diplom podle svého umístění.

1. místo

zlatá medaile

2. místo

stříbrná medaile

2 x 3. místo

bronzová medaile

- Na mistrovství světa dostane vítěz pás mistra světa (viz předpis o odměnách ).
- Zápasnici na pátém až desátém místě dostanou diplom.

Článek 29. Klasifikace družstev v soutěžích jednotlivců

- Klasifikace družstev je určena podle prvých deseti zápasníků, kteří jsou klasifikováni v soutěži.

První zápasník každé hmotnostní kategorie obdrží

10 bodů

Druhý zápasník každé hmotnostní kategorie obdrží

9 bodů

Zápasníci na  třetích místech

8 bodů               

  Zápasníci na pátých místech                                                                                  6 bodů                                    Zápasník na 7. místě                                                                                                 4 body           Zápasník na 8. místě                                                                                                3 body          Zápasník na 9. místě                                                                                                2 body           Zápasník na 10. místě                                                                                              1 bod            Při soutěžích v ČR získává zápasník na 3. místě 8 bodů, zápasník na 4. místě 7 bodů                - Při shodném umístění zápasníků v jedné hmotnostní kategorii se body za jejích umístění sečtou a rozdělí se jejich počtem. Bodování podle této tabulky se nemění, i když je počet zápasníků v kategorii jakýkoliv. V případě rovnosti výsledků více družstev, bude jako lepší klasifikováno to družstvo, které docílilo více prvních míst atd.

Článek 30. Systém kvalifikace v soutěžích družstev

Obecný princip
- Družstvo je složeno ze sedmi zápasníků , jeden zápasník v každé hmotnostní kategorií, ale nejméně šest zápasníků za družstvo. Každé družstvo má právo odvážit 9. zápasníků.
- Každé střetnutí družstev má dvě části (tam-zpět) s 10 - 15 minutovou přestávkou mezi těmito dvěma částmi
- Na konci těchto dvou částí jsou sečteny pozitivní body získané každým ze zápasníků družstva. Za vítězné družstvo je prohlášeno to družstvo, které získalo nejvíce pozitivních bodů.
- Každé družstvo má právo vyměnit zápasníky pro druhou část střetnutí za podmínky, že tito byli váženi.

Případ, kdy se jedná o závod pouze mezi dvěma družstvy
- V utkání dvou družstev je výsledek určen součtem pozitivních bodů udělených každému zápasníkovi na konci jeho střetnutí tak, jak to popisují články těchto pravidel (5-0, 4-0,  4-1, 3-0, 3-1). Družstvo, které získá nejvíce pozitivních bodů je vítězem.
- Pokud obě družstva získala stejný počet bodů, vítěz bude určen podle následujících pravidel:
více vítězství na lopatky, vzdáním, diskvalifikací, pro zranění (5-0)
více vítězství technickou převahou ( rozdílem šesti a více bodů )
více vítězství v periodách na technickou převahu                                                                              nejvíce technických bodů zaznamenaných v celém závodě                                                          nejméně technických bodů obdržených v celé soutěži                                                                         


- Součet všech bodů zápasníků každého družstva. Vítězem bude prohlášeno družstvo s nejvíce technickými body.
- V soutěžích s více než dvěma družstvy :
Výsledek je určen rovněž součtem pozitivních bodů udělených každému zápasníkovi na konci jeho střetnutí.
V případě rovnosti bodů u dvou družstev, nerozhoduje kvalita vítězství jako u utkání dvou družstev, ale obě družstva jsou hodnocena stejně (nerozhodný výsledek).
- Konečná klasifikace družstev se určí podle získaných bodů každého družstva po skončení každého utkání:

vítězné družstvo dostane 2 body

poražené družstvo dostane 0 bodů

nerozhodný výsledek - každé družstvo dostane 1 bod

-         Pokud ne konci soutěže dvě nebo více družstev mají stejný počet bodů, rozhoduje součet positivních bodů získaných v celé soutěži. Vítězem bude družstvo, které bude mít nejvíce pozitivních bodů.

-         V případě stejného počtu bodů určí vítěze výsledek přímého zápasu.

Kapitola 5. Střetnutí

Článek 31. Délka střetnutí

Délka střetnutí je určena takto:

žáci, (-kyně) (ecolies) a kadeti (-ky) (cadets)

3 periody po 2 min.

30 sec. Přestávka

Junioři (-ky) (juniors) a senioři (-ky) (seniors)

3 periody po 2 min.

30 sec. Přestávka      

 

Pro řecko-římský styl je délka střetnutí stanovena na 3 x 2 minuty, s tím, že každá perioda je rozdělena na 1.minutu v postoji a 2 x 30 vteřin v parteru.

Přestávka mezi periodami 30 vteřin

Na konci každé periody musí být vyhlášen vítěz.Vyhlášení vítěze periody provede rozhodčí na žíněnce na pokyn předsedy žíněnky zdvižením ruky příslušné barvy dresu závodníka.

V případech, kdy skončila perioda po 2  minutách nerozhodně 0 : 0 následuje ihned losování a pokračování boje ve spojení ( klinči) po dobu maximálně 30sekund (platí pro volný styl).

V případech, kdy skončila perioda nerozhodně mimo výsledku 0 : 0 určí sbor rozhodčích vítěze periody podle následujících kriterií :

§         Vyšší hodnota technických bodů za provedenou akci (3-2-1)

§         Menší počet napomenutí „O“

§         Vítězem je zápasník, který získal poslední technický bod (bodovaná akce)

Celé utkání předčasně končí v okamžiku, kdy jeden ze zápasníků dosáhne lopatkového vítězství a je vyhlášen vítězem.

Zápasník, který provede pětibodový chvat vysoké techniky je prohlášen vítězem periody bez ohledu na čas a počet technických bodů.Rozhodčí na žíněnce se jej dotáže zda chce v boji pokračovat.

Zápasník, který provede dva tříbodové chvaty v jedné periodě, je vyhlášen vítězem periody, bez ohledu na čas a stav technických bodů.Rozhodčí na žíněnce se jej dotáže zda chce v boji pokračovat.

 

Článek 32  Svolání

- Zápasníci jsou vyzváni k nástupu na žíněnku hlasitým a zřetelným vyvoláním svého jména. Zápasník nesmí být vyzván k dalšímu střetnutí, pokud od jeho posledního střetnutí neuplynulo 15 minut.
- Jméno zápasníka musí být vyvoláno třikrát v intervalu 30 vteřin (francouzsky nebo anglicky). Pokud ani po třetí výzvě zápasník nenastoupí, je vyloučen a nebude klasifikován. Jeho soupeř zvítězí "nedostavením se soupeře ke střetnutí" a získává 5 pozitivních bodů.

Článek 33. Nástup zápasníků

Zápasy jedné hmotnostní kategorie musí probíhat na jedné  žíněnce.
Pro každou hmotnostní kategorii platí:
Před zahájením zápasů  do finále  se v jednotlivých hmotnostních kategoriích všichni zápasníci, kteří v této hmotnosti budou zápasit představí obecenstvu spolu se svými trenéry .
Při představení se musí uvést všechny jejich dosažené úspěchy na světových soutěžích.

Článek 34. Začátek střetnutí

Před začátkem střetnutí, každý ze soupeřů po vyvolání svého jména zaujme místo ve vyznačeném rohu žíněnky. Roh je označen stejnou barvou, jakou má jeho dres.
Rozhodčí na žíněnce je ve středu a zavolá oba zápasníky k sobě, podá jim ruku, zkontroluje jejich dresy, zjistí zda nejsou natřeni mastnou emulzí nebo jinou látkou, zda mají otřený pot, ruce bez prstýnků a náramků a zda mají u sebe kapesník.
Zápasníci se pozdraví stisknutím ruky a po zapísknutí rozhodčího na žíněnce začnou zápasit.

Článek 35. Přerušení střetnutí

Pokud zápasník musí přerušit střetnutí pro zranění nebo nehodu bez osobního zavinění, rozhodčí na žíněnce musí střetnutí přerušit a řídit se článkem 11 – Lékařská služba.
V průběhu přerušení musí zápasníci stát v jim vyhrazeném rohu žíněnky. Mohou si na sebe obléci přehoz ( ručník, tepláky a pod. ) a mohou přijímat rady trenéra.
Předseda žíněnky může přerušit střetnutí v případě hrubé chyby rozhodčího na žíněnce a postupuje podle článku 18.
Střetnutí může rovněž přerušit, jsou-li chybně přidělené body rozhodčím na žíněnce a bodovým rozhodčím. V těchto případech svolá rozhodčí k poradě.
Zápasník nemá právo v žádném případě o své vůli přestat zápasit ( v postoji nebo v pokleku ) nebo posílat soupeře do pokleku nebo posílat soupeře z okraje žíněnky do jejího středu.
Jestliže zápas musí být přerušen pro úmyslné zranění, provinivší se zápasník je diskvalifikován a zraněný zápasník je prohlášen vítězem.

Článek 36. Ukončení střetnutí

K ukončení střetnutí dochází buď vítězstvím na lopatky, technickou převahou (rozdílem 6 bodů ve dvou periodách), pro zranění, diskvalifikací jednoho ze soupeřů, nebo uplynutím času střetnutí ohlášeného gongem a odpískáním rozhodčím na žíněnce. Pokud rozhodčí na žíněnce neslyšel gong, předseda žíněnky vhodí na žíněnku předmět z pěnové gumy k tomu určený. Akce započatá v okamžiku zaznění gongu nebo zapísknutí rozhodčího na žíněnce je neplatná.
Po ukončení střetnutí se rozhodčí na žíněnce postaví do středu žíněnky čelem ke stolku předsedy žíněnky. Zápasníci si podají ruce a postaví se vedle rozhodčího na žíněnce a očekávají výsledek střetnutí. Před opuštěním žíněnky nesmějí zápasníci sejmout ramínka dresu.
Neprodleně po oznámení výsledků, podají zápasníci ruku rozhodčímu na žíněnce.
Každý zápasník musí podat ruku trenérovi svého soupeře. Při nedodržení těchto pokynů budou zápasnici potrestáni podle disciplinárního řádu.

Článek 37. Přerušení a následné pokračování střetnutí

§        Zápas v postoji :
Ve všech případech, kdy je zápas přerušen v pozici postoje, začíná znovu také v postoji.
Dále :
Jedna noha zápasníka je v ochranném pásmu.
Pokud se tři nebo čtyři nohy zápasníků v chvatovém záběru ocitnou v pásmu pasivity a tam zůstanou bez pohybu.
2) Zápas v pokleku :

      Jediný případ, kdy se nařizuje pokračování v pokleku (parteru) je když zápasník provádí technickou akci a je při ní faulován. Soupeř je napomenut „O“ a provádějící získává 1 nebo 2 tech.body.Po přerušení je nařízeno pokračování boje v pokleku.

Článek 38. Druhy vítězství

Střetnutí jsou vyhlášena jako vítězná v těchto případech:

-         Lopatkovým vítězstvím

-         3x napomenutí „O“

-         diskvalifikace

-         pro zranění

-         vzdáním nebo nenastoupením soupeře

-         vítězstvím ve dvou periodách technickou převahou

-         vítězstvím ve dvou periodách

 

Článek 39. Prodloužení

Prodloužení existuje pouze v jednom případě.Tím je ukončení periody za stavu 0 : 0 a následným losováním a pokračováním v klinči po dobu maximálně 30 sekund. (platí pro volný styl)

Článek 40. Trenér

Trenér může během střetnutí být na podiu, ale vždy nejméně dva metry od okraje žíněnky, kromě případu, kdy může asistovat při lékařském ošetření svého zápasníka.
Má přísný zákaz ovlivňovat nebo urážet rozhodčího na žíněnce nebo bodového rozhodčího. Má pouze právo hovořit ke svému zápasníkovi
V případě neuposlechnutí těchto zákazů, má rozhodčí na žíněnce povolat trenéra k předsedovi žíněnky, který mu udělí "žlutou" kartu (napomenutí) a pokud se tato sankce mine účinkem, předseda žíněnky mu udělí "červenou" kartu (vyloučení).
Předseda žíněnky může udělit žlutou nebo červenou kartu i bez projednání s rozhodčími řídícími utkání.
Jakmile tuto skutečnost předseda žíněnky oznámí řediteli soutěže, bude trenér vyloučen ze soutěže a nemůže dále vykonávat svou funkci. Zápasníci vyloučeného trenéra mají právo na trenéra jiného.

Kapitola 6. Body za akce a chvaty

Článek 41. Hodnocení akce nebo chvatu

Pokud zápasník učiní bezúspěšný pokus o chvat a dostane se svojí činností do spodní polohy na zemi, a to i bez přispění svého soupeře, nebude vrchnímu zápasníkovi přidělen technický bod. Zápas však bez přerušení rozhodčím pokračuje dále
. Jestli-že napadený zápasník provede protiútok a dostane soupeře do pokleku nebo na zem dostane jeden nebo více bodů, odpovídajících této akci.
Jestliže se zápasník při provádění chvatu přes svůj most zastaví a dokončí akci ovládnutím soupeře tak, že jej rovněž dostane do mostu, nebude trestán. Pouze útočící závodník dostane body, protože dokončil akci chvatem, který nesl v sobě riziko.
Naopak, jestliže je útočník blokován a kontrolován v mostu nějakou protiakcí svého soupeře, je jasné, že body získává soupeř.
Proto zápasník na kterém byl proveden chvat, může dostat body jen tehdy, jestliže svou vlastní akcí:
dostane útočícího zápasníka do pokleku nebo na zem,
naváže plynule na jeho akci,
úspěšně ovládá svého soupeře držením v mostě, to znamená v poloze, která je považována za ukončenou.
Rozhodčí na žíněnce musí počkat na dokončení akce aby mohl přidělit body každému zápasníkovi.
V případě, že se akce obou zápasníků střídají z jedné pozice do druhé, udělují se body za všechny akce podle jejich hodnoty.
Letmé lopatky je třeba posuzovat jako "nebezpečnou polohu".
Dotkne-li se zápasník žíněnky oběma lopatkami (za což dostane soupeř body) a potom se vrátí do mostu, hodnotí se tato akce jako "letmé lopatky" a hodnota je 2 body.
Když zápasník, který se nachází v poloze "letmé lopatky" překoná svého soupeře (kterému se přidělí dva body) a pak přejde do útoku a uskuteční jiné chvaty, všechny body za tyto chvaty mu budou přiděleny.
Převalování z jedné lopatky na druhou za použití loktů v přechodu do mostu a naopak, je považováno za jednu akci. Rozhodčí na žíněnce přiděluje body. Pokud bodový rozhodčí souhlasí, zvedne destičku v příslušné barvě s bodovou hodnotou (1, 2, 3 nebo 5 bodů). V případě různého hodnocení mezi rozhodčím na žíněnce a bodovým rozhodčím, rozhodne předseda žíněnky ve prospěch jednoho nebo druhého zápasníka.
V případě položení na lopatky, ke kterému došlo na konci střetnutí, je pro jejich platnost rozhodující pouze zaznění gongu (ne písknutí rozhodčího na žíněnce).
V případě různosti názorů na přidělené body za chvat, bude hlas předsedy žíněnky rozhodující. Chvat nesmí být považován za novou akci, pokud se zápasníci nevrátili do výchozí pozice.
Každý chvat na konci střetnutí je platný, pokud byl dokončen před úderem gongu. V žádném případě nesmí být hodnocen chvat, ukončený až po zaznění gongu.

 

Článek 42. Nebezpečná poloha

Zápasník je v nebezpečné poloze, svírají-li jeho záda nebo linie ramen svisle nebo vodorovně k žíněnce menší úhel než 90o .
Před lopatkovou porážkou se může zápasník bránit oporem hlavy, lokty nebo rameny.
Nebezpečná poloha vznikne:
brání-li se zápasník před lopatkovou porážkou tím, že provede most,
opírá se při bránění o jeden nebo dva lokty a je obrácen zády k žíněnce,
brání se tím, že se dotýká jednou lopatkou žíněnky a jeho druhá lopatka přesahuje úhel 90o a překračuje vertikální linii (uzavřený úhel),
zápasník je na letmých lopatkách, to znamená, že je na nich méně než jednu sekundu,
převaluje se z lopatky na lopatku.
Nebezpečná poloha zaniká, když je zápasník obrácen hrudí i břichem k žíněnce, tj. překročí svislou linii 90o .
Pokud záda zápasníka svírají s žíněnkou úhel jen 90o, nejde o nebezpečnou polohu (je to tzv. mrtvý bod).

Článek 43. Zaznamenání bodů

Bodový rozhodčí zapisuje při střetnutí do bodovacího lístku všechny body, které zápasníci získali za akce a chvaty. Zaznamenává je postupně podle každé akce.
Pro jednotné zapisování bodů za akci, která vede k vítězství na lopatky, v bodovacím lístku zapisují do kroužku, např.

2

2 1


Napomenutí za útěk z žíněnky, únik z chvatu, nedostavení se k střetnutí, nedovolený chvat a brutalitu budou označeny jako kroužek (O).
Po každém takovém napomenutí (O) dostane soupeř 1 nebo 2 technické body.                          Body získané v klinči se označují čtverečkem.                                                                             V případě, že na konci period mají závodníci stejný počet techn.bodů,napomenutí „O“ a stejnou  hodnotu bodů, označí poslední akce periody křížkem nad bodovou hodnotou.

Článek 44. Chvaty vysoké techniky (velká amplituda)

Za akci nebo chvat vysoké technické hodnoty je považována každá akce nebo chvat zápasníka v postoji, když:
jeho soupeř ztratí úplně kontakt se žíněnkou, je zcela ovládán a překoná křivku velkého oblouku přímo a bezprostředně do nebezpečné polohy.
Za chvat vysoké techniky je rovněž považován každý chvat, kterým zvedne útočící zápasník svého soupeře z polohy v pokleku nebo ze země a velkým obloukem jej položí na břicho (3 body) nebo přímo do nebezpečné polohy (5 bodů).
Poznámka: Jestliže se zápasník v důsledku provádění chvatu vysoké techniky sám dotkne oběma lopatkami žíněnky, dostane 3 nebo 5 bodů a jeho soupeř obdrží 2 body za "letmé" lopatky.

Článek 45. Bodové hodnocení akcí a chvatů

§         1 bod:
zápasníkovi, který dostane svého soupeře na žíněnku ( na zem ), přejde za něho, a v této poloze ho drží a ovládá (tři dotykové body: dvě ruce a jedno koleno nebo jedna ruka a dvě kolena),  
zápasníkovi, který se ze spodní polohy dostane za svého soupeře, drží ho a ovládá ho,
zápasníkovi, který blokuje svého soupeře, jenž má jednu nebo obě paže natažené a jehož záda směřují k žíněnce,
zápasníkovi, jemuž soupeř neregulérně brání v provedení chvatu, ale který přesto tento chvat uskuteční, („O“)
útočícímu zápasníkovi, jehož soupeř unikl mimo žíněnku, unikl z chvatu, odmítl začít zápasit, dopustil se zakázaného chvatu nebo brutality („O“) ,
zápasníkovi, který drží svého soupeře v nebezpečné poloze po dobu pěti sekund a déle,           zápasníkovi, jehož soupeř po upozornění nezaujal nařízenou pozici v klinči („O“)                  zápasníkovi, který byl úmyslně vytlačen ze žíněnky  („O“)                                                         zápasníkovi,jehož soupeř vystoupil alespoň jednou nohou do ochranného pásma v akci zápasníkovi, jehož soupeř byl ošetřován pro zranění, které nebylo krvavé, nebo které úřední lékař neuznal za vážné
.

§         2 body:
zápasníkovi, který povoleným chvatem v zápase v pokleku nebo na zemi přivede soupeře do nebezpečné polohy nebo do letmých lopatek,
útočícímu zápasníkovi, jehož soupeř se převaluje přes lopatky,
útočícímu zápasníkovi, jehož soupeř uniká v nebezpečné poloze ze žíněnky,
útočícímu zápasníkovi, jemuž soupeř zakázaným chvatem brání dokončení chvatu nebo položení na lopatky,
napadenému zápasníkovi, dostane-li se útočící zápasník do polohy letmých lopatek nebo se při uskutečnění chvatu převaluje na lopatkách,
zápasníkovi, který blokuje svého soupeře při rozvíjení chvatu z postoje, kterým by se dostal do nebezpečné polohy.

§         3 body:
zápasníkovi, který provádí chvat v postoji a přivede svého soupeře do nebezpečné polohy přímým přehozením s malým obloukem,
zápasníkovi za každý chvat, kterým zvedne svého soupeře ze země a uvede ho malým obloukem do nebezpečné polohy.
Poznámka: Pokud při uskutečňování chvatu zůstane bránící se zápasník v kontaktu se žíněnkou jednou rukou, ale je ihned uveden do nebezpečné polohy, dostane útočící zápasník rovněž tři body.
Zápasníkovi, který uskuteční chvat velkým obloukem, ale nepřivede soupeře přímo do nebezpečné polohy

 

§         5 bodů :

§        
za všechny chvaty z postoje provedené velkým obloukem, kterými se napadený zápasník dostane do přímé a bezprostřední nebezpečné polohy,
za zvednutí soupeře z pokleku nebo ze země a přehození ho velkým obloukem přímo a bezprostředně do nebezpečné polohy.

 

 

 

Kapitola 7. Klasifikační body udělené po utkání

Článek 46. Pozitivní body

Pozitivní body získané zápasníkem určují jeho klasifikaci v soutěži.
Počet získaných pozitivních bodů na konci střetnutí :

5 bodů pro vítěze, 0 bodů pro poraženého :

·        Vítězství na lopatky

·        Vzdáním, zraněním soupeře

·        Diskvalifikací soupeře z celé soutěže

4 body pro vítěze, 0 bodů pro poraženého :

·        Vítězství technickou převahou, kdy vítěz porazil svého soupeř ve dvou periodách ziskem nejméně 6ti bodů a soupeř nezískal žádný techn.bod.

·        Technickou převahou v periodě je také vítězství provedením chvatu za 5. bodů.

·        Diskvalifikací soupeře pro tři napomenutí „O“

4 body pro vítěze, 1 bod pro poraženého :

·        Vítěz porazil svého soupeře 2x rozdílem 6ti bodů s poražený při tom získal alespoň 1 technický bod

 

3 body pro vítěze, 0 bodů pro poraženého :

·        Vítězstvím na body, kdy poražený nezískal žádný technický bod

3 body pro vítěze, 1 bod pro poraženého :

·        Vítězství na body, kdy poražený ve střetnutí získal alespoň 1 technický bod

V případě, kdy jsou vyloučeni oba zápasníci končí střetnutí  0 : 0
.

Článek 47. Položení na lopatky

Lopatkové vítězství získá zápasník, který položí soupeře na lopatky (obě lopatky se dotýkají žíněnky) a drží ho tam určenou dobu. K uznání lopatkového vítězství je třeba, aby obě lopatky byly v kontaktu se žíněnkou, ale hlava se nesmí dotýkat ochranného pásma.
Lopatky v ochranném pásmu jsou neplatné.
Jestliže se zápasník dostane na lopatky svou vlastní chybou nebo vlastního nedovoleného chvatu, je vítězství jeho soupeře platné.
Lopatkové vítězství signalizované rozhodčím na žíněnce je platné, pokud dá souhlas bodový rozhodčí nebo předseda žíněnky. Pokud rozhodčí na žíněnce nesignalizuje lopatkové vítězství, ale k němu došlo, může být uznáno souhlasem bodového rozhodčího a předsedy žíněnky.
Aby mohlo být lopatkové vítězství uznáno, je potřeba aby obě lopatky zápasníka byly přitlačeny k žíněnce po dobu za kterou si může rozhodčí říci slovo "tombe". To ovšem může vyslovit pouze po obdržení souhlasu od bodového rozhodčího nebo předsedy žíněnky. Poté uhodí dlaní do žíněnky. Teprve potom lopatky odpíská.

 

Článek 48. Technická převaha

Kromě vítězství na lopatky, vzdání se nebo diskvalifikace musí být střetnutí zastaveno, jestliže je mezi zápasníky rozdíl alespoň 6 bodů, akce za 5 bodů nebo druhá akce za 3.body v každé periodě
Rozhodčí na žíněnce se dotáže vítězného zápasníka, zda chce pokračovat ve střetnutí, mimo finálová utkání o zlatou a bronzovou medaili.  
Pokud chce zápasník pokračovat v zápase, nemůže již od svého rozhodnutí ustoupit a v při pokračování musí být uplatněny všechny normální postupy dle pravidel.
Střetnutí nesmí být pro technickou převahu přerušeno před dokončením akce (útok nebo okamžitý protiútok), nebo v nebezpečné poloze.
Předseda žíněnky musí rozhodčímu na žíněnce signalizovat dosaženou technickou převahu.  

Kapitola 8. Negativní zápas

Článek 49. Boj na zemi během zápasu

Jestliže je jeden ze zápasníků během zápasu stažen k zemi, pokračuje zápas na zemi. Zápasník, nacházející se vespod, může překazit úsilí svého protivníka a opět se postavit, nebo provést všechny protiútoky.                                                                                                                            Jestliže jeden ze zápasníků stáhne svého soupeře k zemi a nemůže, z důvodu dobré obrany atakovaného zápasníka, zahájit žádnou akci, zastaví rozhodčí na žíněnce po uplynutí rozumné doby zápas a opětovně ho obnoví v postoji.                                                                                      Zápasníkovi nacházejícímu se nahoře je zakázáno obnovit zápas skokem na svého protivníka.   Pokud dojde k tomuto přestupku, musí rozhodčí na žíněnce provinilce upozornit na chybu a zápas pokračuje v postoji.                                                                                                                  Zápasník nacházející se nahoře nemá právo přerušit sám zápas, ani požádat o obnovení zápasu v postoji.

Článek 50. Pásmo pasivity

a) Úkolem pásma pasivity je odhalit pasivního zápasníka, znemožnit zápasníkům zápasit na okraji žíněnky a zamezit beztrestnému unikání zápasníků ze žíněnky.
Všechny chvaty a akce zahájené v aktivním pásmu a dokončené v pásmu pasivity jsou platné včetně uvedení do nebezpečné polohy, protiútoku a položení na lopatky.
Všechny akce a chvaty či protiútoky, které byly zahájeny v aktivním pásmu (mimo pásma pasivity) jsou platné ať skončí v kterémkoliv pásmu (pasivity, aktivity, ochranném).
Skončí-li akce nebo chvat v ochranném pásmu, zápas je zastaven a zápasníci jsou povinni se vrátit do středu žíněnky do postoje. V tomto případě budou body uděleny podle hodnoty chvatu.
Započne-li akce nebo chvat v aktivním pásmu, ale pro velké rozpětí chvatu například při "velkém oblouku" (amplitudě) je dokončen přes pásmo pasivity v ochranném pásmu, budou uděleny body jen za hodnotu chvatu.
Položení na lopatky v ochranném pásmu není platné. Střetnutí se musí přerušit a zápasníci se musí vrátit do středu žíněnky do postoje, protože chvat byl dokončen mimo zápasiště.
V případě, že útočící zápasník se dostane do polohy na vlastní lopatky v ochranném pásmu, je zápas přerušen a soupeř dostane 2 body. Zápas je obnoven ve středu žíněnky v postoji.
V případě akcí a chvatů započatých v aktivním pásmu, mohou zápasníci přejít do pásma pasivity a tam dále akci nebo chvat rozvíjet všemi směry. Musí však dodržet podmínku, že akci či chvat rozvíjí za stálého pohybu a nepřeruší ho vytlačováním, blokováním, přetahováním a strkáním.
Akce nebo chvaty mohou v poloze v postoji začít v pásmu pasivity s podmínkou, že zápasníci v záběru na chvat mají v tomto pásmu jen dvě nohy. V tom případě rozhodčí na žíněnce toleruje určitý limitovaný čas, nutný k rozvinutí této činnosti.
Zápasník může rozvinout akci nebo chvat v pásmu pasivity i v případě, že jsou v něm tři nebo čtyři nohy.
Zastaví-li zápasníci svou akci v pásmu pasivity a zůstanou tam stát, nebo pokud v něm mají dvě, tři nebo čtyři nohy a jsou bez činnosti, rozhodčí na žíněnce přeruší střetnutí a přivede zápasníky zpět do středu žíněnky, bez použití pravidla o pasivitě.
Ve všech případech v poloze v postoji platí, že přijde-li jedna noha zápasníka do ochranného pásma, t.j. za pásmo pasivity, střetnutí se musí přerušit.
Jakmile napadený zápasník vstoupí jednou nohou do ochranného pásma, ale útočící zápasník dokončí plynule chvat, je tento platný.
V okamžiku, kdy se dostane jedna noha zápasníka do pásma pasivity, rozhodčí na žíněnce musí nahlas vyslovit slovo "ZÓNA" (zone). Po tomto upozornění se musí zápasníci snažit vrátit do středu zápasiště, aniž by přerušili záběr začínající akce nebo chvatu.
Při zápase v pokleku (na zemi) je každý chvat nebo protichvat, který byl započatý v pásmu pasivity platný i když skončil v ochranném pásmu.
Za všechny akce či chvaty zahájené v pokleku v pásmu pasivity a dokončené v ochranném pásmu se přidělí body, ale střetnutí se přeruší a zápasníci přejdou do středu žíněnky, kde bude střetnutí znovu zahájeno (v postoji nebo v pokleku).
Při zápase v pokleku nebo na zemi může útočící zápasník dokončit svou akci nebo chvat i když se přesune do ochranného pásma, pokud ramena a hlava jeho soupeře jsou ještě v pásmu pasivity. V tomto případě mohou být všechny čtyři nohy zápasníků v ochranném pásmu.
b) Upřesnění :
Protiútok z ochranného pásma je neplatný.
Pásmo pasivity nemění pravidla, týkající se pasivity,
Tato pravidla se uplatňují v následujících případech:
pokud jeden nebo oba zápasníci přejdou do pásma pasivity a zůstanou v něm, aniž by uskutečnili nějakou akci, pokud jeden ze zápasníků vytlačuje svého soupeře do uvedeného pásma a nebo mu z něho brání v návratu do středu zápasiště.

Článek 51. Nařízený kontakt - klinč

Povinnost zaujetí nařízeného kontaktu :

Toto pravidlo platí pro zápas mužských i ženských složek, ve všech váhových kategoriích, ve všech věkových kategoriích, mimo kategorie veteránů.

 

Situace, ve které musí být kontakt nařízen :

-         V periodě, po uplynutí času ( 2 minut ) je stav nerozhodný  0 : 0 (platí pro volný styl)

-         V periodě, po uplynutí času ( 1 minuty )  platí pro řecko-římský styl

 

Všeobecný technický předpis k provedení nařízeného kontaktu :

-         Rozhodčí na žíněnce vylosuje závodníka, který výhrou losu zaujme nařízenou pozici ve středovém kruhu

-         Tuto pozici zaujímá pouze závodník, který vyhrál los, soupeř stojí vzpřímeně v kruhu

-         V případě, že jeden ze zápasníků zaujme pozici chybně, nebo brání v zaujetí pozice, je  upozorněn rozhodčím pouze jednou slovy „červený, nebo modrý správný kontakt“. Dojde-li k chybě při zaujetí pozice u jednoho ze závodníků opětovně je napomenut „O“ a soupeř získává 1 bod (ve volném stylu a v řecko-římském 1. bod pro spodního závodníka a „O“ pro horního závodníka, který chybuje při záběru na „kladivo“). V řecko-římském stylu při zaujetí nesprávné pozice spodního závodníka, či bránění v záběru hornímu závodníkovi „O“ a 2. body.

-         Po zapískání rozhodčího může být nařízená pozice rozpojena, ale závodník, který vyhrál los a zabíral musí do 30ti sekund provést akci, která bude obodována minimálně jedním technickým bodem. V případě, že se tak nestane získává jeho soupeř 1 bod a závodník, který vyhrál los obdrží „O“.

-         Akce klinče trvá 30 sekund

-         Při vykročení jednoho ze zápasníků se uplatňuje stejné pravidlo jako v čl. 45 – soupeř získává 1 bod a chybující obdrží „O“. (platí pro volný styl)

 

Technický předpis při zaujetí  pozice v zápase ř.ř. :

 

Každá perioda se skládá z 1 minuty zápasu v postoji a dvou 30 sekundových bojů v parteru .

 

Utkání začíná ve středu žíněnky v postoji.

 

V každé periodě je utkání po 1 minutě zápasu rozhodčím přerušeno a je nařízená pozice v parteru. Závodník, který má bodovou převahu po 1 minutě zápasu má právo prvního záběru.

Na základě rozhodnutí VV SZČR se ruší záběr na kladivo a bude prováděn kontakt na lopatky v nařízeném „klinči“ (parteru) – platí pro kategorii žáků v řecko-římském stylu v rámci národních soutěží.

V případě stavu  0-0, je určen závodník, který bude zabírat jako první - „hozením kolečka“.

 

V případě rovnosti „plichty“ (1-1, 2-2 atd…) je určen závodník, který bude zabírat jako první, podle kritéria pro vítězství v periodě.

 

V případě rovnosti „plichty“ v  periodě, je vítěz periody určen na základě následujících kriterií:

           

-  hodnota technických bodů za provedenou akci (3-2-1)

-  počet napomenutí „O“

-  zůstává-li nadále plichta, určí vítěze poslední technický bod (bodovaná akce).

 

Pozice v parteru:

 

Na základě rozhodnutí FILA ze dne 7.11.2005 se upravuje KLINČ v obou stylech (volný a řecko-římský styl)

V obou stylech nemusí být prováděn záběr na "háčky", ale jakkoliv v oblasti dlaní a prstů.

 

Závodník, který zabírá na kladivo (v řecko římském stylu) může umístit nohu pod soupeře až k dané středové čáře, nesmí ji však překročit. Kroužky znázorňují vzdálenost mezi umístěním postavení rukou a kolen závodníka v parteru – viz níže obrázek.

záběr na kladivo musí být souběžný.

jestliže některý ze závodníků nezaujme předepsanou pozici, bude upozorněn rozhodčím pouze jednou a pokud neuposlechne bude penalizován.

 

 Závodník, který zaujímá pozici v parteru nesmí mít pokrčené ruce a horní část nohou (stehna) svírají  se žíněnkou úhel 90 stupňů.

 

Záběr může horní závodník provádět z pozice ve stoje a nebo se dotýkat při záběru jedním kolenem žíněnky.

 

Jakmile dojde k záběru, rozhodčí odstartuje zapískáním boj v parteru. Závodníci mají 30 vteřin na to aby mohli provádět jakékoliv povolené akce jak v parteru, tak i v postoji jestliže do něj přejdou.

 

Jestliže po 30 sekundách není dosaženo žádné bodové akce je horní závodník, který měl právo záběru penalizován „O“ a soupeř získá 1 bod. V případě, že i přes tuto penalizaci není stále určen vítěz, dochází k výměně pozic pro posledních 30 sekund boje v parteru v dané  periodě. Stejné již výše zmíněné podmínky platí i pro druhých 30 sekund boje.

 

Jestliže je závodník v nebezpečné poloze, utkání není zastaveno po vypršení jedné minuty a nařízený parter se v dané periodě ruší i když se závodník dostane dříve z této polohy a to ještě před vypršením 2 minut. Do vypršení časového limitu pokračuje utkání v postoji. Stejné pravidlo platí i pro boj v parteru v prvních 30 sekundách.

 

Jestliže horní závodník v nařízeném parteru nesprávně provádí  záběr soupeře, je napomenut rozhodčím, opakuje-li se tato chyba je penalizován „O“ a soupeř získá 1 bod a utkání (30 sekund) probíhá v postoji.

 

Jestliže chybuje spodní závodník v nařízeném parteru (nesprávná pozice, faul, útěk ze žíněnky) i přes napomenutí rozhodčího, je penalizován „O“ a soupeř získá 2 body. A opětovně zaujímá pozici v parteru a soupeř (horní závodník) opětovně provádí záběr v parteru na háčky v pase (způsobem jako záběr na „kladivo“). 

 

Technický předpis pro zaujetí pozice v zápase ve volném stylu :

Oba zápasníci se postaví do středového kruhu.Zápasník, který nevyhrál los

mírným předkročením nabídne soupeři jednu nohu. Která to bude záleží na výběru jeho soupeře.

Zápasník, který vyhrál los u nabídnuté nohy spojí ruce v podkolení jamce. Při tom musí noha zabíraného zápasníka stát až do zapísknutí rozhodčího celou plochou chodidla na žíněnce.Poloha hlavy zabírajícího není určena, nesmí však odporovat pravidlu o zakázaných chvatech.Po zapísknutí rozhodčího může dojít k rozpojení úchopu, jak uvedeno ve všeobecném předpisu a závodníci mohou pokračovat v normálním zápase. Závodník, kterému je zabírána noha, musí položit ruce na soupeřovy lopatky a rozhodčí odstartuje boj v klinči.

Kapitola 9. Zákazy a zakázané chvaty

Článek 52. Všeobecné zákazy

obecně je zakázáno provádět takovou činnost, pohyby nebo akce, které by mohly soupeři svou hrubostí a brutalitou způsobit bolest, s cílem aby vzdal střetnutí
konkrétně je zápasníkům zakázáno:
tahat soupeře za vlasy, uši, genitálie, štípat kůži, kousat, škrtit. lámat prsty a nehty apod.,
kopat, provádět údery do hlavy, provádět údery, které by mohly způsobit zlomeniny, vymknutí kloubů, stoupat soupeři na nohy, dotýkat se obličeje mezi obočím a ústy,
vrážet soupeři kolenem nebo loktem do břicha a žaludku, používat jakékoliv kroucení, které může být pro soupeře bolestivé, držet soupeře za dres,
zachytit a přidržovat se žíněnky,
mluvit na soupeře během střetnutí,
držet soupeře za chodidla a paty (držení nad chodidlem a patou je dovoleno),

Článek 53. Úniky z chvatů

Jako úniku z chvatů jsou považovány všechny situace, kdy atakovaný zápasník otevřeně odmítá kontakt, aby zabránil soupeři zahájení nebo rozvinutí chvatu.Tyto situace mohou nastat jak v postoji, tak v pokleku. Mohou se vyskytnout jak v pásmu aktivity, tak mezi tímto pásmem a pásmem pasivity.

Únik z chvatu bude penalizován stejně jako útěk ze žíněnky, to jest:
napomenutím chybujícímu zápasníkovi (O) s udělením 1 bodu soupeři.. 

Článek 54. Útěk ze žíněnky

Při útěku ze žíněnky, ať z postoje nebo z parteru, dochází vždy k napomenutí, které musí být vysloveno ihned po tomto provinění. Níže uvedené body získá útočící zápasník.
Za útěk ze žíněnky dostane aktivní zápasník 1 bod a  soupeř bude napomenut (O).

 

Za útěk ze žíněnky v nebezpečné poloze dostane aktivní zápasník
2 body a provinivší se zápasník dostane napomenutí (O).
Veškeré body, které jsou uděleny za útěk ze žíněnky jsou pokládány za body technické.

Článek 55. Zakázané chvaty

Za zakázané je třeba považovat tyto chvaty nebo akce:
držení soupeře za hrdlo,
vytáčení paže o více než 90o,
tlak na předloktí ruky soupeře, která je zabrána na páku,
držení hlavy a krku oběma rukama a rovněž všechny situace a polohy škrcení,
dvojitá podramenní páka na šíji (Nelson), pokud není provedena do strany a bez použití nohou na kterékoliv části soupeřova těla ,
chvat spočívající v tlačení paže soupeře za jeho záda, přičemž vyvíjí tlak v poloze, kdy předloktí tvoří uzavřený úhel, provádět akce či chvaty, při kterých je napínána páteř soupeře,
provádět chvaty jen držením za hlavu (kravaty) v kterémkoliv směru ať jednou nebo oběma rukama. Možné jsou pouze chvaty za hlavu jednou paží,
prolamovat most soupeře tlačením směrem k hlavě, zdvihat soupeře z mostu a vzápětí ho vrátit zpět do mostu (nebezpečné polohy), při chvatech z postoje při nichž soupeř směřuje hlavou dolů, musí zápasník provézt chvat stranou do boku a ne přímo na hlavu, současně se musí některá část těla útočníka (mimo rukou) dotknout žíněnky dříve než horní část těla soupeře.
Je rovněž zakázáno:
při provádění chvatu držet soupeře za hlavu nebo krk oběma rukama,
zvednout soupeře, který je v mostě a prudce s ním udeřit na žíněnku,
prolomení mostu ve směru hlavy,
pokud v rozvíjení akce nebo chvatu se dopustí útočící zápasník nedovolené činnosti, je tato akce anulována a chybující zápasník dostane upozornění nebo napomenutí. Pokud útočící zápasník opakuje svou chybu, dostane napomenutí a soupeř obdrží 1 bod a má volbu polohy,
jestliže napadený zápasník nedovolenou akcí zabrání svému soupeři v uskutečnění chvatu, bude chybující zápasník napomenut a jeho soupeř dostane 2 body a má volbu polohy.

Úkoly rozhodčího na žíněnce při nedovolených chvatech :
zastavit nedovolený chvat,
zastavit chvat, pokud je nebezpečný,
udělit napomenutí,
udělit 1 bod a ohodnotit chvat podle jeho kvality, pokud soupeř může dokončit svou akci,
udělit 2 body útočícímu zápasníkovi, pokud nemohl započatou akci dokončit,
pokud zápasník provede zakázaný chvat, rozhodčí ihned zasáhne a chvat přeruší a udělí napomenutí.

Článek 56. Zakázané chvaty v kategorií žáků a kadetů

Za účelem chránit zdraví dětí jsou zakázány pro žáky/-ně a kadety/-ky následující chvaty:
dvojitá podramenní páka (dvojitý Nelson) nejen dopředu ale i do strany,
tento chvat je zakázán i ve volném stylu, kde se navíc vedle chvatu na hlavu zahákuje nohou noha soupeře,

 

 

Článek 57. Zvláštní zákazy

V řeckořímském zápase je zakázáno uchopit protivníka pod pasem, svírat ho nohama, hákovat a podrážet nohama a provádět všechny akce za pomoci nohou.
V řeckořímském zápase oproti volnému stylu je nutné "doprovázet" svého soupeře na zem.
Ve volném stylu jsou zakázány úchopy nohama za hlavu nebo trup („nůžky“).

Článek 58. Důsledky porušení zákazů

Jestliže zápasník provede zakázanou akci nebo chvat, kterým se dostane do nevýhodné pozice, musí střetnutí pokračovat bez přerušení. Přímé body, které soupeř tímto získá budou uděleny a chybující zápasník bude napomenut (O).
Nesprávné počínání napadeného zápasníka musí být, pokud je to možné, zastaveno na žíněnce, aniž je přitom přerušeno provedení a dokončení chvatu. Pokud nejde o chvat nebezpečný, rozhodčí povolí rozvinutí chvatu a počká na výsledek. Potom se teprve rozhoduje, zda chvat uzná či anuluje, přidělí body a dá napomenutí chybujícímu zápasníkovi.
Jestliže začal chvat regulérně, ale přešel v nedovolený, hodnotí se až do tohoto okamžiku.
Body pro zápasníka, který provedl zakázaný chvat budou anulovány, i když zakázaný chvat v průběhu provádění uvolnil. V případě úmyslných úderů hlavou nebo dalších hrubostí musí být provinivší se zápasník ihned vyloučen ze střetnutí jednomyslným rozhodnutím sboru rozhodčích nebo diskvalifikací z celé soutěže po rozhodnutí jury (vrchního rozhodčího soutěže).

Kapitola 10.Směnečný protest

Článek 59. Směnečný protest

Žádná stížnost týkající se výsledku nesmí být podána po zápase.                                                 Platí pouze výsledek dosažený na žíněnce. V případě, že prezident FILA, nebo prezident rozhodčího departmentu (hlavní rozhodčí, nebo předseda žíněnky) konstatují že sbor rozhodčích zneužil svou pravomoc a upravil výsledek zápasu, mohou prověřit videozáznam a se souhlasem vyššího orgánu (komise rozhodčích, nebo VV SZ ČR) sankcionovat odpovědné osoby dle pravidel daných v pravidlech mezinárodního rozhodčího sboru.                                                      V žádném případě nemůže být výsledek zápasu změněn.

Kapitola 11. Zásady pro zápas žen

Článek 60. Věkové a hmotnostní kategorie

Věkové kategorie pro dívky jsou stejné jako pro chlapce:

žákyně (ecolieres)

14 - 15 let

se zdravotním vysvědčením a souhlasem rodičů od 13 let,

kadetky (cadettes)

16 - 17 let

se zdravotním vysvědčením a souhlasem rodičů od 15 let,

juniorky (juniors)

18 - 20 let

se zdravotním vysvědčením a souhlasem rodičů od 17 let,

seniorky (seniors)

20 let a více.

 

Zápasnice ve věku 18 let musí předložit lékařské osvědčení a se souhlasem rodičů o povolení startu v kategorii seniorů.
Zápasnice ve věku 17 let nemohou zápasit mezi seniorkami. Patři do kategorie kadetek. Pokud si to přejí, mohou se zúčastnit, po předložení lékařské osvědčení a se souhlasem rodičů, soutěží juniorek.

Hmotnostní kategorie :

žákyně

Kadetky

Juniorky

Seniorky

28-30 kg

36-38 kg

40-44 kg

44-48 kg

32 kg

40 kg

48 kg

51 kg

34 kg

43 kg

51 kg

55 kg

37 kg

46 kg

55 kg

59 kg

40 kg

49 kg

59 kg

63 kg

44 kg

52 kg

63 kg

67 kg

48 kg

56 kg

67 kg

67-72 kg

52 kg

60 kg

67-72 kg

 

57 kg

65 kg

 

 

57 - 62 kg

65 - 70 kg

 

 

Článek 61. Dres

K soutěži žen je určen následující dres:
červený a modrý, přiléhavý, tvar je libovolný.
zápasnice musí mít zápasnickou obuv (viz pravidla mužů).
nošení podprsenky bez kovových částic je povoleno.
Vlasy musí být sepnuty gumovou sponkou nebo mašlí a nesmí být použity kovové předměty.
Nošení náušnic, baretů, náramků, prstenů a všech ostrých a kovových předmětů je zakázáno, právě tak, jako je zakázáno nosit mužský zápasnický dres nebo košile (trička) s výstřihem.
Ochrana ušních boltců je povolena pro všechny věkové kategorie žen.

Článek 62. Ověřování hmotnosti

Všechny ženské složky se musí podrobit ověřování hmotnosti na stejném principu jako mužské složky.

Článek 63. Délka střetnutí

žákyni a kadetky

3 x 2 minuty

0,5 minuty prodloužení (klinč)

Juniorky a seniorky

3 x 2 minuty

0,5 minuty prodloužení (klinč)

Přestávka mezi oběma koly je 30 vteřin.

Článek 64. Všeobecná technická pravidla

Všeobecná technická pravidla pro mužské složky jsou rovněž platná i pro složky ženské.

Článek 65. Zakázané chvaty

Kromě všeobecných zákazů nedovolených chvatů mužského zápasu je v ženském zápase zvláště zakázáno:
všechny dvojité podramenní páky (dvojitý Nelson)

Kapitola 12. Výklad pravidel zápasu

Článek 70. Úpravy a nepředvídané změny

Všechny úpravy a nepředvídané návrhy změn k zlepšení pravidel zápasu je oprávněn přijímat jedině výkonný výbor FILA. Změny mohou být uskutečněny pouze schválením na nejbližším Kongresu FILA, za tím účelem svolaným.                                                                                       Úředním jazykem FILA je francouzský a anglický jazyk

ZÁKLADNÍ SLOVNÍK ROZHODČÍHO V ZÁPASE : Každý člen sboru rozhodčích musí dokonale znát níže uvedený slovník, který rozhodčím usnadní vzájemnou komunikaci.

SALUT (saly)
Zápasníci se musí pozdravit.

START (start)
Výzva zápasníkům, kteří jsou každý ve svém rohu žíněnky, aby přišli do středu žíněnky ke kontrole a pozdravu podáním ruky. Potom se vrátí do svých rohu a vyčkají zapískání rozhodčího na žíněnce, který tím zahájí střetnutí .

CONTACT (kontakt)
Rozhodčí na žíněnce žádá, aby zápasník položil obě ruce na záda svého soupeře, který je v pokleku. Zápasníci v postoji se musí dostat do přímého styku „tělo na tělo".

OPEN (oupen)
Zápasník musí změnit pozici a přijmout více otevřený zápas (nesmí se "zavírat").

DAWAI (davaj)
Výzva rozhodčího k aktivnějšímu zápasu.

ATTENTION (atension)
Rozhodčí varuje pasivního zápasníka předtím, než mu dá napomenutí za odmítnutí správné polohy v pokleku.

ACTION (akcion)
Zápasník musí pokračovat v dokončení započatého chvatu.

HEAD UP (hedap)
Zápasník musí zvednout hlavu. Příkaz rozhodčího na žíněnce v případě pasivity a opakovaných útoku k zvednutí hlavy.

JAMBE (žamp)
Zápasník chybuje nohou (v řecko římském zápase).

POSITTION (pozišn)
Výchozí poloha zápasníku v pokleku, před zapískáním rozhodčího na žíněnce.

A TERRE (ater)
Střetnutí pokračuje v pokleku.

PLACE (plas)
Úderem ruky na žíněnku a vyslovením slova "plas" upozorňuje rozhodčí na žíněnce zápasníky aby neopustili zápasišti.

DANGER (danže)
Přivedení zápasníka do nebezpečné polohy.

FAULT (fót)
Nedovolený chvat nebo porušení technických pravidel.

PASSIF (pasíf)
Červený pasivní, modrý pasivní, (rouge - ruž, blue - blé)
Napomenutí udělené pasivnímu zápasníkovi, doprovázená zvednutím paže, označené barvou zápasníka.

REMARQUE (remark)
Znamení rozhodčího na žíněnce, oznamující předsedovi žíněnky a bodovému rozhodčímu pasivního zápasníka.

STOP (stop)
Zastavení střetnutí .

ZONE (zon)
Toto hlasitě vyslovené slovo oznamuje vniknutí zápasníku do pásma pasivity.

CONTINUER (kontinyé)
Zápas musí být obnoven. Rozhodčí na žíněnce použije tohoto slova též k příkazu pokračovat ve střetnutí , když dojde k jeho zastavení v důsledku nedorozuměni a zápasníci žádají vysvětlení.

TIME UOT (tajm aut)
Rozhodčí na žíněnce tímto slovem požádá časoměřiče o zastavení (přerušení) času na stopkách, přestanou-li zápasníci úmyslně zápasit vzhledem k jejich zranění nebo pro jinou příčinu.

CENTRE (sentr)
Zápasníci mají jít do středu žíněnky a pokračovat ve střetnutí .

UP (ap)
Střetnutí má pokračovat v postoji.

INTERVENTION (entervensjon)
Bodový rozhodčí, rozhodčí na žíněnce nebo předseda žíněnky žádají o možnost zásahu do střetnutí .

OUT (aut)
Chvat se uskutečnil mimo žíněnku.

O.K. (okej)
Chvat je platný (správný). Sedí-li bodový rozhodčí a předseda žíněnky na místi, které neumožňuje sledovat zblízka zápas na protilehlé straně, musí rozhodčí na žíněnce zvednout paži a ukázat, že chvat na okraji žíněnky byl uskutečněn na žíněnce nebo mimo ní.

NON (nou)
Znamená neplatnou akci, která se anuluje.

TOUCHE (tuš)
Porážka zápasníka na lopatky. Rozhodčí na žíněnce ještě řekne "tombe" (poražen), udeří dlaní do žíněnky a odpíská konec střetnutí .

DECLARE BATTU (déklaré baut)
Rozhodnutí o porážce sborem rozhodčích.

DEFATTE (défét)
Soupeř je poražen.

DISQUALIFICATION (diskvalifikejšn)
Vyslovení na základě nevhodného chování nebo brutality.

FIN (fén)
Konec střetnutí .

CHRONOMETRE (kronometr)
Časoměřič musí na tento příkaz rozhodčího na žíněnce zastavit stopky nebo je uvézt v pohyb (časomíru).

GONG (gong)
Úder gongu označuje začátek nebo konec střetnutí .

JURY (žiry)
Sbor rozhodčích.

ARBITRE (arbitr)
Oficiální rozhodčí, který řídí střetnutí na žíněnce.

JUGE (žíž)
Oficiální pomocník rozhodčího na žíněnce (bodový rozhodčí). Uděluje body zápasníkem v průběhu střetnutí . V bodovacím lístku musí zaznamenat všechny akce střetnutí .

CHEF DE TAPIS (šef de tapi)
Předseda žíněnky. Při neshodnutí rozhodčího na žíněnce a bodového rozhodčího se musí přiklonit k názoru jednoho z nich.

CONSULTATION (konziltasjón)
Předseda žíněnky konzultuje s rozhodčím na žíněnce a bodovým rozhodčím předtím, než se přijme rozhodnutí o diskvalifikaci nebo o všech otázkách v nichž je neshoda.

AVRTISSEMENT (anvertysmán)
Rozhodčí na žíněnce trestá zápasníka, který porušil pravidla.

CLINIC (klinyk)
Stáž.

PROTEST (protest)
Protest, který byl předložen proti jakémukoliv rozhodnutí.

DOCTEUR (doktér)
Úřední lékař soutěže (střetnutí ).

VICTORY (viktori)
Rozhodčí oznamuje vítěze.

Tato pravidla byla vypracována na základě všech oběžníků a informaci, které vydala FILA. Obsahují i všechny připomínky předložené pomocnými orgány a byrem FILA přijaté Kongresem. Anulují všechna předcházející ustanovení týkající se Pravidel a jsou jediným platným dokumentem.

F.I.L.A.

LAUSANNE