Členské a oddílové příspěvky 2023

Návod jak uhradit členské příspěvky pro rok 2023

Bez zaplaceného čipu  ke vstupu nebude nikdo ostrahou vpuštěn do sportovního areálu !!!!

Výjimku tvoří sportoviště na Základních Školách , i zde je nutno zaplatit příspěvky a není potřeba čip.

Vstup do haly povolen pouze s povolením ke vstupu do zápasnické haly.


Povolení ke vstupu – Kartičku  (ČIP) ke vstupu do zápasnické "Víceúčelové"  haly – získáte po zaplacení členských příspěvků!!!!
 

Členské příspěvky lze platit těmito způsoby:

1. v hotovosti u Vašich trenérů (dle lokace trénování)
2. převodem na účet oddílu                                        
číslo účtu: 0207442359/0800
variabilní symbol: 684244
informace pro příjemce: jméno a příjmení
 
Výše členských příspěvků 2023:
1.   Všichni sportovci oddílu aktivní   -   4000Kč(rok) / 2500Kč(pololetí) / 14 dní na zkoušku (zdarma)         
2.   Medailisti oddílu na MČR v roce 2022  -   3000Kč
3.   LIGA , SCM , REPREZENTACE 2022   -   3000Kč
4.   Aktivní trenéři mládeže, sponzoři   -   zdarma
5.   VIP, bývalý členové, důchodci, rodiče   -   2000Kč
6.   Sportovci z jiných klubů   -   6000kč
 
 
 
 
 
 
Veškeré dokumenty a formuláře naleznete v sekci formuláře. Přihláška ke klubu , lékařská prohlídka atd.
 
 

© 2022DESIGN PSK OLYMP PRAHA . All Rights Reserved.
Microsoft Internet explorer 4.0 + ( resolution  1024x768 )