Členské a oddílové příspěvky 2018

 

Návod jak uhradit členské příspěvky pro rok 2017

 
Členové klubu musí povinně zaplatit dle stanov PSK Olymp Praha.

Od roku 2015 je nutné uhradit členské příspěvky nejpozději do 31.dubna (rozhodnutí rady klubu PSK Olymp Praha).
Bez vylepené členské známky nebude nikdo ostrahou vpuštěn do areálu CS MV ČR!!!!

(Výjimku tvoří detašované pracoviště na Základních Školách , zde je nutno zaplatit příspěvky a není potřeba známka k vylepení)
Vstup do haly povolen pouze s povolením ke vstupu do zápasnické haly.

Povolení ke vstupu – Kartičku ke vstupu do zápasnické "Víceúčelové"  haly – získáte po zaplacení členských příspěvků!!!!
     

Členské příspěvky lze platit těmito způsoby:

Výše členských příspěvků 2018:  
1. v hotovosti u Vašich trenérů (dle lokace trénování) 1.Všichni sportovci oddílu aktivní                          3000Kč               
2. převodem na účet oddílu                                         2.Medailisti oddílu na MČR v roce 2017                2000Kč
číslo účtu: 0207442359/0800 3.Sportovci SC MV a SCM                                    2000Kč
variabilní symbol: 684244 4.Aktivní trenéři mládeže, sponzoři                       zdarma
specifický symbol: datum narození 5.VIP,bývalý členové,důchodci,rodiče                  1000Kč
informace pro příjemce: jméno a příjmení 6.Sportovci neúčastnící se turnajů 8000kč
3. složenkou    
     

Po zaplacení členských příspěvků převodem je nutné navštívit trenéra Mgr. Jiřího Žáka , který Vám vylepí členskou známku.

Veškeré dokumenty a formuláře naleznete v sekci formuláře. Přihláška ke klubu , lékařská prohlídka atd.  

Návštěvy provádějte kdykoli před tréninkem s výpisem o provedené platbě

   
     

© 2016 DESIGN PSK OLYMP PRAHA . All Rights Reserved.
Microsoft Internet explorer 4.0 + ( resolution  1024x768 )